Hvordan fungerer B2B ordre med Magento

Dette artikkel handler om hvordan du kan bruke B2B ordre fra Magento i Mamut ved bruk av fast pris per prisgruppe.

I B2B salg bli det ofte håndert pris per kundegruppe. Hvordan kan dette gjøres i forbindelse med Magento?

Oppgaver :

1. Opprett produkter i Mamut / 24SevenOffice som vanlig.
2. Send produkter til nettbutikken ved bruk av vår appliksjon.
3. Organiser prisene i Magento nettbutikken.
Ordre vil da automatisk bli lastet ned til Mamut eller 24SevenOffice.

Her bruker vi Smykke butikk som eksempel. Oppretter produkt med varianter i Mamut. Hver variant har egen pris per B2B Gruppe.

Etter synchronisering av produktene til nettbutikken må vi bare legge til prisene.
Kan være fast eller % per produkt. Se skjermbildet, her legger du til pris per gruppe.

 

We created 3 groups in Magento RRP, Dealer and Wholesale. Then we applied fixed price per item, so when the user in this group logs in they see the appropriate pricing.

Opprett, i Magento, par brukere per kunde gruppe og logg på i nettbutikken. Sjekk prisene per bruker.

HVer Magento kunde (bruker) får sitt egent dashboard med: My orders, konto informasjon, recently viewed produker, kontakt info…

Om du ser etter B2B løsning som er håndterbar fra Mamut eller 24SevenOffice, anbefaler vi ‘Webtex plugin’. Denne plugin kontrollerer priser per gruppe, er enkelt og lett å sette opp.